این مرحله جزء خدمات بعد از چاپ به شمار می آید . یو وی مخفف کلمه Ultra Violet است که به معنی محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش می باشد و در صنعت چاپ هم به صورت محافظ عمل می نماید که با توجه به شفافیت و براق بودن آن جلوه خاصی به سطوح آثار چاپی می بخشد .

در مجتمع چاپ نامی نقش UV به حالت های متنوع موضعی ، شنی ، برجسته اکلیلی و ... قابل ارائه می باشد .