سال 1395

بانصب دستگاه طلاکوب انواع خدمات طلاکوب ونقره کوب درچاپ نامی نقش انجام میشود.

واتربیس براق ومات

خدمات لیتوگرافی

لیتوگرافی هر عدد هر فرم 4 رنگ
پلیت مستقیم دو ورقی 170،000 ریال 680،000 ریال
پلیت مستقیم جی تی 110،000 ریال 440.000 ریال
معمولی واسپیدمستر 110،000 ریال 440.000 ریال

خدمات چاپ

چاپ تیراژ قیمت هر فرم
دو ورقی چهار رنگ 1000 2،200،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ تا 3000 2،500،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ تا 5000 2،800،000 ریال

تیراژ بالای 5000 دور ماشین ، هر دور ماشین مبلغ 140،000 ریال محاسبه می گردد .

قیمت چاپ مقوای بالای 350 گرم دوبرابر محاسبه می گردد .(مقوای ایندربرد از 350 گرم به بالا 2 برابر محاسبه می گردد)

رنگ های ساختگی (چاپ خطی) 20% به نرخ چاپ اضافه می گردد.

طلایی ،نقره ای، مسی و رنگ های تمپلات 1.5 برابر اجرت چاپ محاسبه می گردد + مرکب مصرفی .

طلایی ،نقره ای، مسی و رنگ های تمپلات با دستگاه چهاررنگ 4،000،000 ريال محاسبه می گردد + مرکب مصرفی .

برش کار های تکثیری هر قطعه 15 ریال . هزینه کارتن جداگانه محاسبه می گردد .

خدمات لاک (واتربیس)

براق مات
500ریال 500ریال

حداقل تیراژ 2000 عدد می باشد

خدمات صـــحافی

صـــحافی هر دور ماشین هر فرم
لتــرپــرس 180،000 ریال 900،000 ریال
کلیشه زنی 220.000 ریال 1.100.000 ریال
مـــلــخی 0 ریال 0 ریال

صحافی دوخت منگنه ، چسب گرم و فنر دوبل روی کار قیمت گذاری می گردد .

خدمات سلفون کشی حرارتی

ابعاد سلفون مات سلفون براق
25*35 500 500
30*45 750 750
35*50 1250 1250
60*45 1500 1500
50*70 1900 1900
60*90 2900 2900
100*70 3900 3900

خدمات یو-وی شابلونی

ابعاد سیلک براق سیلک تمپلات سیلک برجسته افکت اکلیل افکت شنی
25*35 550 1000 1000 1600 1500
30*45 600 1150 1150 1850 1850
35*50 650 1300 1300 2000 2000
33*70 800 1420 1420 2100 2100
45*60 850 1550 1550 2250 2100
70*50 1000 1700 1700 2400 2250

عکاسی شابلونی یووی معمولی 350.000 ریال .

عکاسی شابلونی یووی شنی و اکلیل 400.000 ریال .

خدمات امــباس

ابعاد نوع کاغذ قیمت
کمتر از 50*35 مقوا 250 ریال
50*35 مقوا 350 ریال
60*45 مقوا 400 ریال
70*33 مقوا 400 ریال
70*50 مقوا 450 ریال
70*100 مقوا 600 ریال